Rent Your Vehicle &

Start Earning

Earn up to Rs. 20,000 Everyday

With or Without Driver

Rent Out Your Vehicle on Your Terms

Start Earning Today

मिल्छ, सबै गाडी राखेर भाडा मा लगाउन मिल्छ। 

दिनको २० हजार सम्म कमाउन सकिन्छ 

हजुर को सबै गाडी भाडामा लगाउन सक्नु हुन्छ।  लिमिट छैन 

 1. Rent with or without driver: One Way (ड्रप मात्र गर्ने), Return (कुनै १ ठाउ पुगेर फर्किने), Multi Stop (धेरै ठाउमा घुम्दै बस्दै जाने), Self Drive (ड्राइभर बिना गाडी मात्र भाडा मा दिने)
 2. धुवानी सेवा 

 

नेपाल भरि दिन सक्नुहुन्छ

Rent Your Vehicle Now

Download Travel Kendra app and start earning as a driver.

How It Works?

 • 1

  Get Registered

  Get registered as a driver at Travel Kendra

 • 2

  Get Verified

  Get Verified as a driver at Travel Kendra

 • 3

  Accept Offers

  Start Accepting Offers at Travel Kendra

 • 4

  Earn Money

  Earn Money after you complete your bookings