Become an Agent

Earn Limitless

Register As an Agent & Start Earning at Travel Kendra

Book and Earn / Refer and Earn

Become An Agent and Earn Limitless

Our agents are earning more than Rs 30,000 per month just working part time. Register as an Agent and start earning today.

☑ फुल टाइम वा पार्ट टाइम काम गरेर सकेसम्म कमाउनुहोस्

☑ घर, अफिस वा जहाँबाट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ

☑ तपाईंको परिवार, साथीहरू र ग्राहकहरूलाई हाम्रो गाडी भाडामा लिन मद्दत गर्नुहोस् र प्रत्येक बुकिङ्ग मा ३% कमाउनुहोस्

☑ Refer & Earn: तपाईंको साथी र परिवारको गाडीहरु ट्राभल केन्द्रमा जोइन गर्न रिफर गरि रु १००० कमाउनुहोस

☑ हरेक पटक तपाईंले आफ्नो साथी, परिवार वा ग्राहकलाई हाम्रो गाडी भाडामा लिन मद्दत गर्नु भयो भने कुल भाडाको 3% कमाउनु हुनेछ

☑ प्रत्येक रिफर मा रु 1000 कमाउनु हुनेछ (refer & earn)

 केहि शुल्क लाग्दैन

1. कम्तिमा 18 वर्ष हुनुपर्छ

2. नेपाली नागरिकता चाहिन्छ

3. स्मार्ट फोन या ल्यापटप चाहिन्छ

4. मेहनती, इमानदार र सकारात्मक दृष्टिकोण

1. एजेन्टको रूपमा दर्ता गर्नुहोस

2. दर्ता पछि तपाइँले एउटा आईडी प्राप्त गर्नुहुनेछ

3. आफ्नो आईडी गाडीको ओनर या ड्राइभरहरु लाइ बाड्नु होला

4. गाडीको ओनर या ड्राइभरले ट्राभल केन्द्रमा रेजिस्टर गर्दा तपाइँको आईडी प्रयोग गर्नुपर्दछ

5. गाडीको ओनर या ड्राइभरले रु 20,000 कमाए पछि तपाइले रु 500 र सोही गाडीको ओनर या ड्राइभरले रु 50,000 कमाएमा थप रु 500 इनाम पाउनु हुनेछ। नोट: यदि गाडीको ओनर या ड्राइभर सँग धेरै सवारी साधनहरू छन् भने सबै सवारीहरूको कमाई सँगै जोडिनेछ

6. तपाईले प्रति गाडीको ओनर या ड्राइभरको रेजिस्ट्रेसन बाट म्याक्सिमम रु 1000 कमाउन सक्नुहुन्छ, तर अर्को ओनर या ड्राइभर बाट अर्को रु 1000 कमाउन सक्नुहुन्छ। जति धेरै रिफर तेती नै धेरै कमाइ।

 ☑ हरेक पटक तपाईंले आफ्नो साथी, परिवार वा ग्राहकलाई हाम्रो गाडी भाडामा लिन मद्दत गर्नु भयो भने कुल भाडाको 3% कमाउनु हुनेछ

☑ प्रत्येक रिफर मा रु 1000 कमाउनु हुनेछ (refer & earn)

How to Book and Earn?

 • 1

  Register

  ट्राभल केन्द्रमा एजेन्ट बन्नलाइ रेजिस्टर गर्नु होला, १ मिनेट मात्र लाग्छ।

 • 2

  Admin Aproval

  यदि सबै डिटेल हरू सही छन् भने एडमिन ले तपाईंको एकाउन्ट तुरुन्तै भेरिफाई गर्नेछन।

 • 3

  Book Online

  तपाईंको साथी, परिवार वा ग्राहकको लागि हाम्रो गाडीहरू बुक गर्न सुरु गर्नुहोस।

 • 4

  Earn online

  प्रत्येक बुकिङमा कुल भाडाको 3% कमाउन सुरु गर्नुहोस्।

DOWNLOAD OUR APP AND START EARNING

How to Refer & Earn?